דף ביתאודות עין שרידמידע לתושבהיסטוריה ומורשתתרבות ופנאי

ועד הישוב

יו"ר הוועד

פוקס שלומי, 0526448314, shlomi@metalx.co.il

חברי הוועד

קלאוס גלית, 0526148761, klaus.galit@gmail.com
יפרח יהודה, 0505294167, y94167@gmail.com
דולב ארבל, 0523428035, arbelle@gmail.com
איטח יוסי, 0544650026, yossi1956@gmail.com
גרונדשטיין ליאור, 0522899955, lior.grundshten@gmail.com
דאי אילן, 0506776202, ilandai09@gmail.com
אור חכמון שירי, 0528165072
דוידי אמיר, 0508955589, amirdavidi@walla.com

נציגת עין שריד במליאת המועצה

פרידמן פלומן רוני, roni@talkingmedia.co.il, 0528660386

טלפונים

טלפון מזכירות - 09-7961156 
טלפון נייד מזכירות - 0512357159  
מייל מזכירות: veinsarid@gmail.com
פקס מזכירות - 09-7962967
קבלת קהל במזכירות: ימים א' ג' ה' - 9:00 - 13:30
קבלת קהל אחה"צ ובימי שישי בתיאום מראש

פרוטוקולים מישיבות הועד

מזכירות עין שריד: 09-7961156   veinsarid@gmail.com