דף ביתאודות עין שרידמידע לתושבהיסטוריה ומורשתתרבות ופנאי

ועד הישוב

יו"ר הוועד

פוקס שלומי, 0526448314, info@metalx.eu.com

חברי הוועד

בר-מעוז אורי, 0544201010, uri@beta-bit.co.il, beta-bit@zahav.net.il
יפרח יהודה, 0505294167, y94167@gmail.com
סנדר דור, 0544229829, dorsn@walla.co.il
עמר שלמה, 0547872361
קלאוס גלית, 0526148761, klaus.galit@gmail.com
אילה רובינסון, 0545963323

נציגת עין שריד במליאת המועצה

פרידמן פלומן רוני, ni@talkingmedia.co.il, 0528660386

טלפונים

טלפון מזכירות - 09-7961156 09-7961156
פקס מזכירות - 09-7962967
קבלת קהל במזכירות: ימים ב' ד' - 8:30 - 12:30, ו' - 8:30 - 12:00
ב' - 17:30 - 18:30 (נא להתקשר לפני ההגעה)

פרוטוקולים מישיבות הועד

מזכירות עין שריד: 09-7961156